Riidanratkaisuelimet

Jos matkapakettisopimusta/valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Verkkokaupasta matkan ostaneen asiakkaan on mahdollista viedä asiansa myös Euroopan komission ODR-foorumiin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeen mukaan suomalaisen kuluttajan, jolla on riitatilanne suomalaisen verkkokaupan kanssa, kannattaa edelleen ensisijaisesti ottaa ensin yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi. ODR-foorumiin täytettävä yrityksen sähköpostiosoite on laadunkehitys@tui.fi.