Risteilymatkojen ehdot

TUIn risteilymatkojen ehdot alkaen 1.10.2018

Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn risteilymatkojen lisä- ja erityisehdot
Nämä sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Yleisiä matkapakettiehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

*TUI Finland Oy Ab:n (jäljempänä TUI) risteilymatkoja koskeviin sopimuksiin sovelletaan 1.10.2018 alkaen näitä yleisiä matkapakettiehtoja sekä TUIn risteilymatkojen lisä- ja erityisehtoja, jotka on merkitty dokumenttiin kursiivilla.
Jos olet varannut risteilymatkasi ja maksanut varausmaksun tai koko matkan hinnan ennen 1.10.2018, matkaasi koskevat Svenska resebyrå- och arrangörsföreningenin (SRF) yleiset ehdot ja TUI Sverige Ab:n lisä- ja erityisehdot, jotka löydät sivun alalaidasta.*

pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn risteilyjen lisa-ja erityisehdot alk.10.1.2020

pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn risteilyjen lisa-ja erityisehdot alk.1.10.2018

Ennen 1.10.2018 solmittujen sopimusten ehdot

pdf – Risteilymatkojen ehdot 1.8.-30.9.2018.