TUI ja turvallisuus

TUIn järjestämillä lomamatkoilla on matkustajien turvallisuus aina etusijalla. Toimintaamme ohjaava lainsäädäntö asettaa matkanjärjestäjälle huomattavan ja pitkäkantoisen vastuun, joka kattaa niin omat kuin alihankkijoidenkin toiminnot.

Tämä asettaa suuria vaatimuksia järjestelyille ja valmiudelle, joka meillä on oltava, jos ja kun jotain odottamatonta tapahtuu.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

  • Ennaltaehkäisevään työhön liittyy tärkeänä osana turvallisuusvaatimusten asettaminen alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille.
  • Sopimusten säännöstely.
  • TUIn turvallisuusvastaavat arvioivat turvallisuusriskejä riippumattomien ammattilaisten ja oman koulutetun henkilökunnan avulla
  • Puutteiden ja heikkouksien välitön osoittaminen, niistä neuvotteleminen sekä parannusvaatimuksista ja seurannasta sopiminen
  • Toimenpiteisiin ryhtyminen ja mahdollisesti sopimuksen purkaminen, mikäli yhteistä näkökantaa asiakkaiden turvallisuudesta esimerkiksi hotellissa ei saavuteta
  • TUI on kansainvälisessä yhteistyössä terveys- ja turvallisuusasioiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Turvallisuusarvio ja -koulutus

Ennen uuden kohteen avaamista matkakohteen turvallisuus tarkistetaan. Tarkistuksessa käydään läpi matkan kaikki osa-alueet, esimerkiksi asuminen, kuljetukset, retket ja toimintatavat. Turvallisuutta seurataan ja parannetaan tämän jälkeenkin jatkuvasti. Turvallisuusarvioita tehdään myös yhteistyössä paikallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Koulutus, tiedotus ja harjoitus ovat turvallisuustyössä keskeisiä.

Toiminta poikkeustilanteissa

Työntekijät yrityksen kaikilla tasoilla saavat turvallisuus- ja valmiuskoulutuksen. Tietoisuus riskeistä ja valmiustoiminnasta motivoi ja korottaa turvallisuustasoa. Poikkeustilanteissa TUIn valmiusorganisaatio on käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina ja odottamattoman tapahtuessa se voi nopeasti puuttua asioihin ja toimia. Lisäksi tilanteen vaatiessa voidaan käyttää ulkoisia yhteistyökumppaneita apuna.

Lomakohteiden henkilökunnan peruskoulutukseen kuuluu turvallisuus- ja valmiustietoa, minkä lisäksi jokaisen lomakohteen toimipisteessä on ohjekirja tukena erilaisia poikkeustilanteita varten. Tarvittaessa lomakohteisiin voidaan lähettää lisähenkilökuntaa tilanteen hoitamiseksi.

TUI ei järjestä matkoja maihin tai alueille, joihin ulkoministeriö kehottaa olla matkustamatta. Lue matkustusturvallisuudesta Suomen ulkoministeriön nettisivuilta.

Seuranta

Jokainen poikkeustilanne hoidetaan huolella loppuun. Tilanteen mentyä ohi toimintatavoista tehdään arvio ja tarvittaessa toimintaa kehitetään edelleen. Uusi toimintasuunnitelma vahvistetaan joka vuosi.