Eupalinoksen tunneli

Eupalinoksen tunneli on muinainen, vuonna 600 eaa. rakennettu tunneli. Sen kautta johdettiin vettä Kastron vuoren alla. Tunnelin rakentamista pidetään yhtenä kaikkien aikojen upeimmista insinöörityön näytteistä.

Noin vuonna 600 ennen ajanlaskun alkua Samoksen esihistoriallinen kaupunki kukoisti ja tunnettiin nimellä Pythagoreion. Hyvinvointi ja asukasluku kasvoivat, joten kaupunkia johtanut tyranni Polykrates päätteli, etteivät kaupungin vesivarannot riittäisi uuden väestön tarpeisiin. Polykrateksen piti löytää ratkaisu ongelmaan, ja insinööri Eupalinos sai tehtäväkseen rakentaa johdin vedelle. Tuloksena syntyi Eupalinoksen tunneli, joka johti vettä vuorilähteestä kaupunkiin - veden koko matka oli 2,5 kilometrin pituinen, josta tunnelin osuus oli 1 036 metriä. Tässä tarkoituksessa tunnelia käytettiin yli 1 100 vuoden ajan, aina vuoden 700 paikkeille. Sen jälkeen tunnelia käytettiin suojapaikkana merirosvojen hyökkäysten varalta ennen kuin tunneli vaipui unohduksiin. Vuonna 1853 ranskalaisarkeologi Victor Gueron löysi uudelleen tunnelin ensimmäiset 400 metriä ja vuonna 1992 tunneli luokiteltiin Unescon maailmanperintökohteeksi, osana kohdetta “Samoksen Pythagoreion ja Heraion”.

Eupalinoksen tunneli oli ensimmäinen tämän kokoluokan rakennelma historiassa. Eniten ihmisiä on kiehtonut tunnelin rakennustöiden taustalla olleet matemaattiset laskelmat, jotka voisivat hyvin olla nykyinsinöörien tekemiä. Laskelmilla varmistettiin, että kaksi 500-metristä porausta vuoren molemmilta puolin saatiin kohtaamaan oikeassa paikassa keskikohdassa. Kehittyneitä laskelmia tutkitaan yhä tänä päivänä. Noin 4 000 työläistä teki töitä tunnelin rakentamiseksi miltei 10 vuoden ajan.

Tunneli avattiin yleisölle restauroituna 2017 ja on nykyisin suosittu retkikohde Samoksella. Se tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman Samoksen ja Kreikan kulttuuriin ja pitkään historiaan.

Vieraile Eupalinoksen tunnelissa

Tunnelissa järjestetään useita erilaisia kierroksia, joista pisimmissä kuljetaan koko kilometrin pituisen tunnelin läpi. Tämä pidempi versio voi vaatia etukäteisvarausta. On suositeltavaa lukea tunnelista etukäteen, sillä oppaat kertovat siitä vain tunnelin ulkopuolella: sisällä he lähinnä osoittavat kiinnostavia kohtia ilman tarkempaa opastusta.

Retkillä on 14 vuoden ikäraja ja 14-18-vuotiailla tulee olla aikuinen seurassaan.

Huomioi, että maasto on epätasaista ja ajoittain hieman liukasta. Kunnollisia kenkiä suositellaan. Tunneli voi tuntua kapealta tietyissä kohdissa. Tunnelin keskikorkeus ja -leveys on noin 1,80 metriä, mutta voi matalimmissa kohdissa olla 1,50 metriä korkea ja 0,50 metriä leveä.