Näin ilmastokompensoimme lomasi

Biokaasua Thaimaassa

Maniokki-niminen kasvi ja siitä saatava tärkkelys ovat tärkeitä itä-Thaimaan taloudelle. Maniokin viljely kuluttaa kuitenkin paljon vettä ja tuottaa metaania, joka epämiellyttävän hajun lisäksi edistää ilmastonmuutosta.

Investoimme Thaimaassa projektiin, joka nykyaikaisen teknologian keinoin puhdistaa vettä uudelleen käytettäväksi. Metaanista taas jalostetaan biokaasua, jonka avulla tuotetaan sähköä jakeluverkkoon. Projekti ei pelkästään auta vähentämään kasvihuonepäästöjä, vaan auttaa myös vähentämään vedenkulutusta, parantaa ilmanlaatua ja luo uusia koulutus- ja työmahdollisuuksia.

Aurinkovoimaa Intiassa

Talouskasvu on lisännyt merkittävästi energiankulutusta Intiassa, jonka väkiluku on maailman toiseksi korkein. Vaikka uusiutuvien energialähteiden osuus on kasvussa, noin puolet Intian väestöstä käyttää edelleen hiilivoimalla tuotettua energiaa.

Investoimme Intian pohjoisosassa sijaitsevaan voimalaitokseen, joka jalostaa auringon säteilemän energian sähköenergiaksi. Aurinkovoima korvaa fossiilisista polttoaineista saatua energiaa, vähentää kasvihuonepäästöjä ja vastaa Intian kasvavaan energian tarpeeseen. Projekti luo työpaikkoja paikallisille, edesauttaa infrastruktuurin nykyaikaistamista ja rohkaisee investoimaan uusiutuvaan energiaan.

Vesivoimaa Vietnamissa

Vietnamissa sähkönkulutus on viime vuosina kasvanut noin 15 %. Suurin osa sähköstä tulee hiilivoimasta, joka aiheuttaa kasvihuonepäästöjä ja heikentää ilmanlaatua erityisesti voimaloiden läheisyydessä.

Vesivoima kuuluu olennaisesti Vietnamin hallituksen suunnitelmaan, jonka tavoite on parantaa uusiutuvan energian saatavuutta. Investoimme Vietnamissa vesivoimalaan, joka tuottaa sähköä lähes 20 000 taloudelle, vähentää kasvihuonepäästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Hanke tukee myös alueen kestävää kehitystä luoden työpaikkoja sekä rahoittaen teiden ja asuntojen rakentamista. Voimalan omistaja on myös luonut rahaston, joka auttaa tulvien uhreja.

Tuulivoimaa Intiassa

Investoimme projektiin, joka hyödyntää Keski-Intiassa puhaltavia tuulia. 33 tuuliturbiinia tuottaa tuulivoimaa ja tarjoaa uusiutuvaa energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan. Projekti on tuonut paikallisille myös sosiaalista hyötyä esimerkiksi luomalla uusia työmahdollisuuksia ja projektin johtaja edistää aktiivisesti sukupuolten välistä tasa-arvoa.