Risteilyllä

Merellä ympäristönäkökohdat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Ollessasi vieraana jossakin risteilyaluksessamme, on tärkeää tietää, miten voit vaikuttaa risteilyn ympäristöystävällisyyteen. TUI järjestää risteilyjä 13 risteilyaluksella varustamojen TUI Cruises, Hapag-Lloyd Cruises ja Thomson Cruises alla. Kaikki TUIn alukset ovat ISO 14001 -sertifioituja.

Suurimmat ympäristöhaasteet risteilyillä ovat hiilidioksidi-, rikki-, ja typpipäästöt yhdessä muiden pienempien hiukkasten kanssa, jotka aiheuttavat ilman saastumista. Pyrimme jatkuvasti parantamaan alusten ympäristötyötä ja investoimaan uusiin, polttoainetehokkaampiin aluksiin.

Vuosina 2014 ja 2015 TUI Cruises julkaisi Mein Schiff 3 ja Mein Schiff 4 -risteilyalukset, jotka ovat energiatehokkaampia kuin vastaavan kokoluokan vanhemmat alukset. Älykäs energianhallintajärjestelmä, tehokkaampi ilmastointi, innovatiivinen valaistusjärjestelmä ja moottoreiden hukkalämmön käyttö vaikuttavat päästöjen vähenemiseen. Uudenaikaiset pakokaasujen puhdistusmenetelmät ja selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen vähentävät yhdessä rikkipäästöjä merkittävästi.

Hapag-Lloyd Cruisesin risteilyalukset on varustettu nykyaikaisella tekniikalla kuten suolanpoistojärjestelmällä, joka tekee merivedestä juomavettä, sekä jäteveden biologisella käsittelyllä. Aluksilla käytetään myös moottoreista syntyvää lämpöä lämmittämään kylmää ilmaa.

Thomson Cruises pyrkii myös parantamaan toimintatapojaan polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi. Esimerkkinä tästä on yhdellä moottorilla ajaminen, joka mahdollistaa moottorin kuormituksen ja nopeuden optimoinnin polttoaineen kulutuksen vähentämiseksi.

Hållbarhet och kryssningar - TUI