Risteilyt ja kestävä matkailu

Kestävä matkailu on meille tärkeää ja työskentelemme vähentääksemme liiketoimintamme aiheuttamia päästöjä myös risteilyissä. Valitsemme yhteistyökumppaneiksemme varustamot, jotka toimivat aktiivisesti kestävän kehityksen parissa.

Varustamot sijoittavat esimerkiksi uusiin aluksiin, jotka käyttävät polttoaineena nesteytettyä maakaasua (LNG) ja aiheuttavat näin merkittävästi vähemmän päästöjä kuin perinteisillä polttoaineilla kulkevat alukset.

Uusissa risteilylaivoissa jätevedet puhdistetaan aluksella. Merivedestä saadaan juomavettä vedensuodatusjärjestelmän avulla, eikä suuria määriä vettä tarvitse lastata laivaan satamissa. Lisäksi ilmastointijärjestelmien kondensaatiovesi kierrätetään ja käytetään uudelleen esimerkiksi pesuvetenä.

Kestävän matkailun kannalta oleellista on myös, miten jätteitä käsitellään. Risteilyalusten jätteet lajitellaan ja luovutetaan satamissa kierrätettäviksi. Lisäksi jätteiden määrää pyritään vähentämään, esimerkiksi luopumalla kertakäyttöisistä muovituotteista.

Risteilyalusten energiatehokkuuden parantamiseksi, alusten energiankulutuksen mittausta tehostetaan ja koneiden tuottamaa hukkalämpöä hyödynnetään. Lisäksi varustamot voivat tarjota mahdollisuuden lainata polkupyöriä matkakohteiden omatoimiseen tutkimiseen.