Matkakohteessa

Vaikutat paikalliseen ympäristöön tavalla tai toisella siitä hetkestä alkaen, kun saavut lomakohteeseesi. Tehtävämme on varmistaa, että tämä vaikutus on myönteinen.

Voit luottaa siihen, että meidän kauttamme lomasi hyödyttää myös paikallisia asukkaita ja että suojelemme ympäristöä ja pyrimme säilyttämään suosikkikohteidesi laadun, elinvoimaisuuden ja haluttavuuden myös tuleviksi vuosiksi.

Olemme eri puolilla maailmaa osallisina erilaisissa hankkeissa, jotka tukevat paikallisia yhteisöjä ja vähentävät ympäristölle koituvia haittoja. Jos mahdollista, pyrimme keskittymään kohteisiin, joihin viemme eniten matkailijoita ja joissa vaikutuksemme on suurin.

Sidosryhmillämme matkakohteissa on suuri merkitys kestävän matkailun ylläpitämisessä. Pyrimme yhteistyössä eri yhteisöjen, paikallisten ja kansallisten viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja ammatillisten organisaatioiden kanssa edistämään matkakohteidemme kestävää kehitystä.
TUI on mukana matkailualan kestävää kehitystä edistävässä Board of the Global Sustainable Tourism Council (GSTC) -järjestössä, ja kannustamme kohteitamme liittymään järjestön matkakohdeohjelmaan.

TUI kuluu myös YK:n ympäristöjärjestön UNEPin Rio+20-konferenssissa hyväksytyn kymmenvuotisen kestävän kulutuksen ja tuotannon puiteohjelman kestävää matkailua käsittelevään työryhmään.

Emme enää tulosta kohteissamme suuria määriä esittelymateriaalia. Sen sijaan kannustamme vieraitamme lataamaan TUI-sovelluksen, jonka kautta he saavat tietoja ja voivat olla yhteydessä oppaittemme kanssa.

Muutama vuosi sitten metsäpalot tuhosivat osan Mallorcan metsistä. Tämän suositun lomasaaren luonnonmaiseman palauttamiseksi yhteensä 71 hehtaarin kokoinen alue metsitettiin uudelleen vuosina 2009–2015 yhteistyössä Baleaarien aluehallinnon ympäristöministeriön kanssa. Tämän metsittämisen tulos on TUI-metsä Llevantin luonnonpuistossa Artàn lähellä Mallorcan itäosissa. Metsässä on 57 600 Mallorcalta peräisin olevaa oliivipuuta ja alepponmäntyä.