Näytä tietä (Lead the way)

TUI Group sitoutuu:

  • Investoimme vuoteen 2020 asti vuosittain 10 miljoonaa euroa matkailun myönteisten vaikutusten kehittämiseen, mitä tukemaan olemme luoneet TUI Care Foundation -säätiön.

TUI Nordic sitoutuu:

  • Kannustamme ilmailualan sidosryhmiämme osallistumaan biopolttoaineiden kehittämiseen.
  • Pyrimme parantamaan kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta alalla koulutusta tukemalla.

TUI Group on maailman johtava matkailualan yritys, ja se antaa meille ainutlaatuisen vastuun koko alaa kohtaan. Mittakaavamme ansiosta meillä on resurssit, laajuus ja uskottavuus, joita tarvitaan matkailualan joustavuuden ja matkailun myönteisten vaikutusten edistämiseen. Roolimme kestävän matkailun edistämisessä on tukea toimittajiamme ja asiakkaitamme sekä pyrkiä edesauttamaan kestävien toimintamallien käyttöönottoa koko alalla.

Sitä varten tarvitsemme uusinta tutkimusta, joka auttaa meitä paremmin ymmärtämään vaikutuksiamme – sekä myönteisiä että kielteisiä – ja tehokkaita keinoja matkailun tuottamien hyötyjen kehittämiseksi, esimerkiksi teknisiä innovaatioita lentoliikenteessä, risteilyillä ja maatoiminnoissa. Lisäksi kannustamme alan toimijoita käyttämään pilottihankkeidemme tuloksia omassa tutkimuksessaan. Pidämme näitä välttämättömiä investointeja panostuksena tulevaisuuden matkailun ja paremman maailman hyväksi.