Ilmastokompensointi

Kompensoimme päästöt kaikista oman lentoyhtiömme lennoista sekä majoittumisesta omissa hotelleissamme.

TUI on sitoutunut vähentämään lomien ympäristövaikutuksia ja parantamaan matkailun myönteisiä vaikutuksia, mutta matkustus, kuten moni muukin toiminta aiheuttaa kasvihuonepäästöjä.

Ilmastovaikutusten arviointi ja kompensointi

TUI on pohjoismaisesti päättänyt alkaa kompensoida matkoistaan aiheutuvia päästöjä. Kompensointi alkaa 1. toukokuuta 2019 TUIn omien lentokoneiden polttoainekulutuksesta aiheutuvien kasvihuonepäästöjen osalta, pois lukien high altitude effect -ilmiön. Tämä koskee vain TUIn omia lentokoneita. Lentoyhtiöiden päästölaskelmat tehdään joka vuosi tilikauden päätteeksi ja ne tarkastaa PwC. Kompensoimme myös pohjoismaalaisten asiakkaidemme energiankulutuksesta (sähkö, lämmitys ja ajoneuvojen polttoaineet) aiheutuvat päästöt TUI Hotels and Resorts -hotelleissa, kansainvälisissä hotellikonsepteissa ja Blue Star -hotelleissa majoittumisesta. Päästölaskelmat perustuvat keskiarvoon asiakkaan yhden yön majoittumisesta TUI Hotels and Resorts -hotelleissa ja kansainvälisissä hotellikonsepteissa aiheutuvista päästöistä edellisen tilivuoden aikana. Lisäksi päästökompensoimme Pohjoismaisten toimistojemme energiankulutuksen ja työmatkalennot.

TUI Pohjoismaissa ei tule kompensoimaan ylimääräisiä päästöjä, jotka johtuvat TUIsta riippumattomista syistä, kuten muuttunut lentoreitti konfliktin tai sodan takia, luonnonkatastrofi tai jokin muu tapahtuma, joka voi vaikuttaa lentoreittiin, toiminnassa oleviin lentokoneisiin tai hotellien päästöihin. TUI Pohjoismaissa ei tule päästökompensoimaan lentoja, jotka ovat alun perin suunniteltu lennettävän TUI fly tai TUI Airways –lentoyhtiöillä ja jotka ovat muuttuneet suunnitelluista tai suunnittelemattomista syistä toiseen lentoyhtiöön.

Näin ilmastokompensoimme lomasi

Hiilidioksidin kompensointi tarkoittaa, että kasvihuonepäästöjä voidaan vähentää, tukemalla toisaalla yhtä tai useampaa kasvihuonepäästöjä vähentävää hanketta.

TUI Pohjoismaissa on päättänyt investoida hankkeisiin, jotka tuottavat energiaa auringosta, tuulesta, vedestä ja biokaasusta Intiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa, joissa muuten olisi käytetty esimerkiksi hiiltä, josta aiheutuu kasvihuonepäästöjä. Hankkeet edistävät myös sosiaalista kehitystä kuten koulutusta, työmahdollisuuksia ja investoimista paikalliseen infrastruktuuriin.

Kriteerit ja vaatimukset takaavat hyödyn ympäristölle

TUI Pohjoismaissa tekee yhteistyötä South Polen kanssa. South Pole on johtava globaalien, vapaaehtoisten päästövähennyshankkeiden kehittäjä.

Katso myös South Polen video, What Are Carbon Credits, ilmastokompensoinnista.

TUI Pohjoismaissa on valinnut YK:n Puhtaan Kehityksen Mekanismin (CDM) hankkeita, jotka Kioton pöytäkirja mahdollistaa. Näiden tarkoituksena on edistää investointeja päästöjen vähentämishankkeisiin ja kestävään kehitykseen kehitysmaissa. Hankkeiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisen jatkuvaa valvontaa arvioi ja tarkistaa riippumattomat tarkastajat. Kriittinen näkökulma on ehdoton, mikä tarkoittaa, että hanke ei olisi ollut mahdollinen ilman päästökaupan tuottamaa tulovirtaa.

Projektit joihin TUI Pohjoismaissa on päättänyt investoida ovat myös Gold Standardin mukaisia. Tämä on laatusertifikaatti, jota tukee yli 80 ympäristöjärjestöä. Riippumattomat tarkastajat varmistavat, että hankkeet ovat Gold Standardin kriteerien mukaisia ja täyttävät siten myös sosiaalisen ja kestävän kehityksen vaatimukset.

Tutustu hotelleihin, joissa majoittumisen päästöt kompensoimme.