Matkaehdot

1.7.2018 alkaen solmittujen sopimusten ehdot

Nämä Yleiset matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

TUIn lisä- ja erityisehdot on merkitty oheiseen dokumenttiin kursiivilla.

pdf – Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä-ja erityisehdot alk. 14.4.2020

pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä-ja erityisehdot 12.9.2019–13.4.2020

pdf – Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot 2.4.2019-11.9.2019

pdf – TUIn Peruutus- ja muutosturvan ehdot 4.5.2020 alkaen

pdf – TUIn Peruutus- ja muutosturvan ehdot 1.7.2019-3.5.2020

pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot alkaen 2.4.2019
(sisältäen TUIn Peruutus- ja muutosturvan ehdot 30.6.2019 saakka)