Matkaehdot

1.7.2018 alkaen solmittujen sopimusten ehdot

Nämä Yleiset matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

TUIn lisä- ja erityisehdot on merkitty oheiseen dokumenttiin kursiivilla.

pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot alkaen 6.11.2018
pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot 1.7.-5.11.2018

Ennen 1.7.2018 solmittujen sopimusten ehdot

Nämä yleiset valmismatkaehdot koskevat ennen 1.7.2018 tehtyjä valmismatkasopimuksia ja niitä täydentävät TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot sekä pelkkien lentojen erityisehdot.

pdf - Yleiset valmismatkaehdot
pdf - TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot alkaen 23.4.2018
pdf - Pelkkä lento tilauslennolla ehdot 23.4.2018
pdf – TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot 15.1.2018–22.4.2018
pdf – TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot 1.11.2017–14.1.2018
pdf – TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot 3.7.2017–31.10.2017