Matkaehdot

1.7.2018 alkaen solmittujen sopimusten ehdot

Nämä Yleiset matkapakettiehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017, www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901) pakottavat säännökset.

TUIn lisä- ja erityisehdot on merkitty oheiseen dokumenttiin kursiivilla.

pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä-ja erityisehdot alk.12.9.2019
pdf – Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot 2.4.2019-11.9.2019
pdf – TUIn Peruutus- ja muutosturvan ehdot 1.7.2019 alkaen
pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot alkaen 2.4.2019
(sisältäen TUIn Peruutus- ja muutosturvan ehdot 30.6.2019 saakka)
pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot 1.3.2019-1.4.2019
pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot 6.11.2018-28.2.2019
pdf - Yleiset matkapakettiehdot ja TUIn lisä- ja erityisehdot 1.7.-5.11.2018

Ennen 1.7.2018 solmittujen sopimusten ehdot

Nämä yleiset valmismatkaehdot koskevat ennen 1.7.2018 tehtyjä valmismatkasopimuksia ja niitä täydentävät TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot sekä pelkkien lentojen erityisehdot.

pdf - Yleiset valmismatkaehdot
pdf - TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot alkaen 23.4.2018
pdf - Pelkkä lento tilauslennolla ehdot 23.4.2018
pdf – TUIn valmismatkojen lisä- ja erityisehdot 15.1.2018–22.4.2018