Lennon myöhästyminen

Lue usein kysyttyjä kysymyksiä lennon myöhästymisestä.

Miksi lennot myöhästyvät?

Lennon myöhästymisen voi aiheuttaa esimerkiksi huonot sääolosuhteet, ilmatilan ruuhkautuminen tai tekniset ongelmat lentokoneessa. Myöhästyminen yhdellä reitillä vaikuttaa usein myös koneen seuraaviin lentoihin.

Miksi tieto myöhästymisestä voi selvitä vasta lentokentällä?

Lentokoneiden kunto tarkastetaan aina jokaisen lennon välissä, ja usein tekniset viat ilmenevät vasta tässä lennon lähtöä edeltävässä tarkastuksessa. TUI ilmoittaa myöhästymisestä tekstiviestillä, jos tieto myöhästymisestä saadaan lentoyhtiöltä hyvissä ajoin etukäteen..

Mistä uuden arvioidun lähtöajan voi tarkistaa?

Lennon uusi arvioitu lähtöaika ilmoitetaan aina lentokentällä aikataulunäytössä. Finavia päivittää lähtevien lentojen aikataulutietoja osoitteessa wwww.finavia.fi.

Helsinki-Vantaan lentojen aikataulut löytyvät lisäksi Ylen teksti-TV:n sivuilla 425-427 sekä MTV3:n teksti-TV:n sivuilla 600-605. Finavia tarjoaa myös mobiilipalveluita (WAP ja SMS), joiden avulla voi seurata Helsinki-Vantaan lentoja reaaliajassa ja aikataulutiedot saa puhelimitse Finavian puhelinneuvonnan numerosta 0200 14636 (0,57 euroa/min + pvm).

Miksi lopullista lähtöaikaa ei tiedetä heti?

Teknisen vian yhteydessä tarkan korjausajan ja mahdollisten varaosien toimitusajan arviointi on usein vaikeaa. Aikataulunäytössä ilmoitetaan ”Uusi tieto”, jos uutta lähtöaikaa ei pystytä heti arvioimaan. ”Uusi tieto” voi siirtyä eteenpäin, jos lähtöaikaa ei pystytä arvioimaan edelliseen määräaikaan mennessä.

Miksi puhutaan arvioidusta lähtöajasta?

Lentoyhtiö pyrkii antamaan aina mahdollisimman tarkan ja oikean uuden lähtöajan, mutta aika perustuu arvioon esim. vian korjaamiseen menevästä ajasta tai vaikkapa sää- tai lakkotilanteen kehittymisestä. Siksi puhutaan aina uudesta arvioidusta lähtöajasta.

Onko käytössä varakoneita?

Lentoyhtiöillä ei ole ylimääräisiä koneita pelkästään myöhästymisten varalle, mutta tarvittaessa korvaavan koneen saatavuus selvitetään. Uuden koneen järjestäminen voi kuitenkin kestää kauemmin kuin alkuperäisen korjaaminen.

Keneltä saa lentokentällä tietoa ja apua?

Lentoyhtiön edustajana lentokentällä toimii huolintayhtiö, joka vastaa tiedottamisesta ja käytännön asioiden järjestelystä lentokentällä. Tietoa saa lentokentän aikataulunäytöistä, ko.lennon lähtöselvitys- ja porttivirkailijalta sekä TUIn tekstiviestien kautta. Finavia hallinnoi kentän yleisiä kuulutuksia, ja esimerkiksi uudesta lähtöajasta ei yleensä ole sallittua tehdä kuulutusta. TUIn omat edustajat eivät pääse lentokentän kansainväliselle puolelle lentokentän viranomaismääräysten vuoksi.

Voiko lentokentältä poistua?

Matkustajien on pysyttävä lentokentällä siltä varalta, että myöhästyminen jää arvioitua lyhemmäksi. Lentokentällä jaetaan myös uusin tieto myöhästymisestä. Asiakkaille ilmoitetaan erikseen, jos kentältä saa poistua. Samalla kerrotaan käytännön ohjeet, esim. taksien käyttämisestä kotimatkaan. Mikäli lentokentältä on jo ostettu Taxfree-tuotteita, tulee ennen kentältä poistumista olla yhteydessä lentokentän turvatarkastukseen.

Tarjoillaanko kentällä ruokaa ja juomaa, tai järjestetäänkö majoitusta?

Lentoyhtiöillä on velvollisuus huolenpitoon silloin, kun myöhästyminen ylittää EU-asetuksessa määritellyt aikarajat (2 – 4 tuntia lennon pituudesta riippuen). Lentoyhtiön edustaja jakaa kentällä viivästymisen arvioidusta kestosta riippuen joko välipala- tai ateriakuponkeja silloin kun viivästyminen ylittää kyseisen lennon aikarajan. Majoituksen järjestämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti pitkien myöhästymisten yhteydessä.

Vaikuttaako myöhästyminen lisäpalveluiden varauksiin lomakohteessa?

TUIn oppaat avustavat tarvittaessa golf ja vuokra-auto -varausten järjestelyissä. Korvaukset käyttämättä jääneistä palveluista katsotaan jälkeenpäin tapauskohtaisesti.

Lennon myöhästyminen - tietoa korvauksesta

Hinnanalennus lennon viivästyessä

Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 13.3. mukaan virheenä pidetään myöhästynyttä saapumista matkakohteeseen, kun matkakohteessa olo lyhentyy 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla vähintään 8 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla vähintään 12 tuntia. Jos muutoksen syynä on ilmatilan ruuhkautuminen, lennonjohdon toimenpiteet, poikkeuksellinen sää tai vastaava syy, sovelletaan edellä mainittuja aikamääriä kaksinkertaisina.

Edellä mainittujen aikarajojen ylittyessä on matkustajilla Kuluttajariitalautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan oikeus saada hinnanalennusta valmismatkan hinnasta samassa suhteessa kuin matkakohteessa oloaika on lyhentynyt.

1.7.2018 jälkeen syntyneissä sopimuksissa noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja. Ehtojen kohdan 12.2. mukaan matkustajan tulee varautua kohtuulliseen kuljetusaikataulun muutokseen, ja virheenä pidetään kuljetusaikataulun muutosta, jos sen seurauksena matkakohteessa oloaika lyhenee tai pitenee 5–8 vuorokautta kestävällä matkalla yli 5 tuntia ja yli 8 vuorokautta kestävällä matkalla yli 8 tuntia.

Huomaa, että pelkkä lento ei ole Yleisten valmismatka- tai matkapakettiehtojen mukainen valmismatka/matkapaketti, joten viivästyminen ei silloin oikeuta hinnanalennukseen matkanjärjestäjältä.

Matkustajalla on oikeus lennon viivästyksen johdosta hakea sekä hinnanalennusta matkanjärjestäjältä että EU-asetuksen 261/2004 mukaista ns. vakiokorvausta lentoyhtiöltä. Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 18. mukaan, jos matkustajalle on myönnetty hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, korvauksen määrä on vähennettävä näiden ehtojen nojalla myönnettävästä vastaavasta korvauksesta. Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan muilta tahoilta saamistaan matkapaketin virheeseen liittyvistä hyvityksistä matkanjärjestäjälle.

Lisätietoja EU-asetuksen mukaisista lentomatkustajan oikeuksista lentoyhtiöön nähden saa lentokentällä jaettavasta Lentomatkustajien oikeudet -esitteestä sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivustolta.

Oikeus peruuttaa matka myöhästymisen johdosta

Yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti matkustaja voi peruuttaa matkan, jos lähdön ajankohta siirtyy sovitusta yli 30 tunnilla. Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 5.1.c) mukaan vastaava aikaraja on vähintään seitsemän vuorokautta kestävällä matkalla 24 tuntia.

EU-asetuksen 261/2004 mukaan matkustaja voi peruuttaa lennon osuuden matkasta, jos myöhästyminen on yli 5 tuntia ja mikäli matka ei enää viivästymisen takia palvele alkuperäistä tarkoitustaan. Muita valmismatkapaketin käyttämättä jääviä palveluita ei tällöin hyvitetä.

Ansionmenetykset ja muut vahingonkorvaukset

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan lennon myöhästymisestä johtuvaa ansionmenetystä, jatkoyhteyden menetystä tai siitä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia ei korvata erikseen, ellei myöhästyminen ole aiheutunut lentoyhtiön huolimattomuudesta. Vakuutusyhtiöltä voi saada korvausta ansionmenetyksestä tai jatkoyhteyden menetyksen aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista matkavakuutuksen ehdoista riippuen.

Yleisten matkapakettiehtojen kohdan 16.5. mukaan matkanjärjestäjän vahingonkorvausvastuu määräytyy niiden säännösten tai sopimusten perusteella, joita lentoyhtiö soveltaa omassa toiminnassaan. Lentoyhtiöiden vastuuta säätelee Montrealin yleissopimus, jonka 19 artiklan mukaan lentoyhtiö ei ole vastuussa viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta, jos se näyttää ryhtyneensä vahingon välttämiseksi kaikkiin toimenpiteisiin, joita on voitu kohtuudella edellyttää, tai jos sen on ollut mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.

Todistus lennon viivästymisestä

Jos tarvitset todistuksen lennon viivästymisestä, ota yhteyttä kyseiseen lentoyhtiöön. Katso lentoyhtiöiden yhteystiedot ja tarkemmat ohjeet »

Yhteystietojen toimittaminen korvauksia varten

Lennon myöhästymisen aiheuttaessa TUIlle matkanjärjestäjänä korvausvelvollisuuden, pyydämme lähettämään korvausvaatimuksen pankkiyhteystietoineen osoitteeseen laadunkehitys@tui.fi.

Mahdolliset reklamaatiot

TUI noudattaa lennon myöhästymisen yhteydessä Valmismatkalakia, Yleisiä valmismatkaehtoja tai Yleisiä matkapakettiehtoja sekä Kuluttajariitalautakunnan (KRIL) suosituksia korvauksista.

TUI soveltaa edellä mainittuja ehtoja ja suosituksia korvauksista päätettäessä. Mahdolliset reklamaatiot voi lähettää osoitteeseen laadunkehitys@tui.fi. Palautteet käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä, minkä jälkeen TUI ottaa yhteyttä asiakkaisiin.