Huomautukset

Mikäli matkan aikana ilmenee ongelmia, ota välittömästi yhteys oppaisiimme lomakohteessa tai edustajaamme omatoimikohteissa. Yleisten matkapakettiehtojen mukaan huomautus tulee tehdä matkanjärjestäjän edustajalle jo matkan aikana, jotta ongelmat ja puutteet voidaan korjata. Jos asiaan ei lomakohteessa saada tyydyttävää ratkaisua, tee reklamaatio TUIlle kirjallisesti kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä.

Reklamaation matkan jälkeen voit tehdä reklamaatiolomakkeella, sähköpostitse osoitteeseen laadunkehitys@tui.fi tai postitse osoitteeseen: TUI, Laadunkehitys, PL 10, 00101 Helsinki.

Reklamaatiosta tulee käydä ilmi nimesi ja yhteystietojesi lisäksi matkan varausnumero tai vaihtoehtoisesti lomakohde, hotelli ja matkan ajankohta.

Laadunkehitysosastomme vastaa reklamaatioon, kun asian edellyttämät selvitykset on tehty. Käsittely- ja vastausaika vaihtelee.

Matkapaketteja koskeva lainsäädäntö löytyy Kuluttajaviraston internetsivuilta.