1940-luku - Suomen matkailun historia

1940-luvun sodat ja sotaa seurannut pula-aika pysäytti matkailun kehityksen Suomessa. Vuosikymmenen loppua kohti kansakunta alkoi toipua, ja ensimmäiset tilauslennot kuljettivat matkustajia kohti etelän aurinkoa.

1940-luku oli suursodan ja siitä toipumisen aikaa. Koko vuosikymmenellä ei Suomessa juurikaan matkustettu. Matkailu niin kotimaassa kuin ulkomaille - käytännössä Ruotsiin - oli ylellisyyttä, johon vain todella harvoilla oli varaa. Sotavuosina Suomen Pankki kielsi ulkomaisten matkalippujen myymisen, passien saaminen oli hankalaa ja lentoliikenne ulkomaille ei ollut sallittua ennen vuotta 1947.

Vuosikymmenen loppua kohti mentäessa kansakunta alkoi toipua, rajat alkoivat avautua ja varallisuus kasvoi. Se loi edellytyksiä ulkomaanmatkailulle ja myös loi vaatimuksia matkailupalveluille. Malmin lentoasema ei enää pystynyt vastaamaan nopeasti kasvavien matkustajamäärien ja yhä suurempien ja painavampien koneiden asettamiin vaatimuksiin, mikä johti uuden lentoaseman suunnittelun aloittamiseen.

Matkatoimistot yhteistyöhön

Vuosisadan alkuvuosikymmenten aikana eri kaupunkeihin perustetut matkatoimistot olivat toimineet koko sota-ajan läpi. Matkailualan kehitykseen uskottiin sodasta huolimatta vahvasti, ja kehityksen vauhdittamiseksi perustettiin matkatoimistojen yhteistyöelin eli Suomen matkatoimistoliitto vuonna 1940. Perustajajäsenet olivat Suomen Matkatoimisto Oy, Matkatoimisto Kaleva Oy ja Kansan Matkatoimisto Oy.

Matkatoimistot alkoivat järjestää aivan vuosikymmenen lopulla seuramatkoja lentäen. Aero Oy lensikin ensimmäisen tilauslentonsa Nizzaan vuonna 1949 ja samana vuonna myös Pariisiin ja Kööpenhaminaan. Matkat olivat suosittuja ja rohkaisivat laajentamaan seuramatkojen myyntiä.

Ensimmäinen tilauslento Suomesta lennettiin Nizzaan Ranskan rivieralle.
Ensimmäinen tilauslento Suomesta lennettiin Nizzaan Ranskan rivieralle.

Lue myös:

1930-luku - Suomen matkailun historia
1950-luku - Suomen matkailun historia

Pääkuva: Hietaniemen uimaranta, mies seisoo päällään. Kuvaaja Väinö Kannisto 1947. Helsingin kaupunginmuseo.