Lasten oikeudet

Uskomme, että matkailulla on tärkeä asema lasten oikeuksien suojelussa. TUI on jäsenenä mukana riippumattomassa järjestössä nimeltä Child-Protection Code (www.thecode.org), joka seuraa ja tukee lasten oikeuksien suojelutoimiamme.

Vuonna 1997 TUI aloitti ainoana matkanjärjestäjänä yhteistyön ECPATin kanssa ja on sen jälkeen ollut mukana luomassa the Code -järjestöä, jonka toiminta perustuu YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista.

Koulutamme säännöllisesti työntekijöitämme kohteissa, jotta heillä olisi valmius tunnistaa tilanteita, joissa lapsi tarvitsee suojelua, ja raportoida tarvittaessa oikeille tahoille. Hotellien kanssa solmimamme sopimukset sisältävät vaatimuksen, että hotellilla on oltava toimintaohjeet lasten suojelemiseksi ja hyväksikäytön ehkäisemiseksi hotellin toiminnan puitteissa.

Matkailijana sinäkin voit auttaa

Jos matkasi aikana epäilet, että lapsi on vaarassa joutua hyväksikäytetyksi, ilmoita siitä matkaoppaalle tai paikalliselle poliisille. Voit myös ilmoittaa epäilystäsi verkkosivulla www.reportchildsextourism.eu. Älä myöskään osta tuotteita tai palveluja lapsilta. Lapselta tuotteiden tai palvelujen ostaminen suosii lapsityövoiman käyttöä ja vähentää lasten mahdollisuuksia käydä koulua.

the code LOGO