Näin vähennämme muovin käyttöä

Yksi suurimmista uhista ympäristöllemme on muovijäte ja sen kasvu. Tänä päivänä vain 15 % muovijätteestä kierrätetään (OECD) ja noin kahdeksan miljoonaa tonnia muovijätettä päätyy mereen joka vuosi (UNEP). Jos muovin kulutusta ja jätteen kasvua ei saada hallintaan, vuonna 2050 tulee merissä olemaan enemmän muovia kuin kaloja.

Toimet muovin mereen päätymisen estämiseksi alkavat kuivalta maalta, esimerkiksi kertakäyttöisten muovimukien ja pillien käyttöä vähentämällä.

TUI huolehtii muovijätteen vähentämisestä mm. puhdistamalla rantoja ja vähentämällä kertakäyttömuovin kulutusta kaikissa toimissaan. Osallistumme myös yhteistyökumppaneidemme koulutukseen matkakohteissa jakamalla tietoa keinoista, miten vähentää kertakäyttöisen muovin kulutusta.

Vähemmän kertakäyttömuovia lennoilla ja hotelleissa

Vuonna 2018 60 % TUIn omistamista hotelleista luopui kokonaan muovipillien käytöstä ja tavoitteena on, että myös muut hotellit seuraisivat esimerkkiä. TUIn hotelleissa on myös vähennetty muovista valmistettujen mukien, ruokailuvälineiden, drinkkikoristeiden, pullojen, pussien, kylpytuotteiden ja pakkausten käyttöä tai ne on korvattu muista materiaaleista valmistetuilla esineillä. Hotellien lisäksi muutoksia on tapahtunut myös TUIn lennoilla, joissa muoviset kahvin sekoittamiseen tarkoitetut tikut on korvattu puisilla vaihtoehdoilla ja muovipakkausten käyttöä on yleisesti vähennetty.

TUIn työntekijät ja asiakkaat puhdistivat vuonna 2018 yhteensä 52 rantaa. Rantojen pituus yhteenlaskettuna vastaa matkaa Helsingistä Lahteen. Rantojen siivoukseen osallistui 1400 TUIn työntekijää ja asiakasta, jotka keräsivät rannoilta yhteensä 4500 kiloa jätettä. Työ jatkuu edelleen.

Vuonna 2019 on TUI luonut hotelleille toimintaohjeet, miten hotelleissa voidaan vähentää kertakäyttömuovin kulutusta. Muovin kulutuksen vähentämisen lisäksi, ohjeistetaan myös muovin uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja korvaavien materiaalien käytössä.

Projektit kohteissa – tavoitteena vähentää muovin käyttöä

TUIn perustama hyväntekeväisyyssäätiö TUI Care Foundation johtaa useita projekteja, joiden tavoite on vähentää kertakäyttömuovin kulutusta ja siitä syntyvää jätettä. Esimerkiksi projekti itäisen Kyproksen Agia Napassa ja Protaraksessa pyrkii vuoteen 2022 mennessä vähentämään matkailualan muovinkulutusta kohteessa jopa 70 %. Toinen säätiön projekti, Kap Verdellä, taas keskittyy kierrätyksen ja resurssien käytön tehostamiseen ja tukemiseen tarjoamalla teknistä apua ja koulutusta.