Sertifikaatit

Tältä sivulta löydät tietoa hotellisertifikaateista kuten Travelifesta. Alareunassa sijaitsevista linkeistä löydät tarkempaa tietoa muista hotellisivustoillamme esitetyistä sertifikaateista.

Kestävyyslauseke hotellisopimuksissa

TUI työskentelee aktiivisesti omissa hotelleissaan ja kolmansien osapuolten hotelleissa vähentääkseen niiden kielteisiä ympäristövaikutuksia, turvaamaan työntekijöiden oikeudet ja edistämään taloudellisesti paikallista yhteisöä. Näissä sopimuksissa vaadimme hotellien kestävyyden varmennusta Travelife-järjestelmän tai muun Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) tunnustaman hotellien kestävän kehityksen sertifiointijärjestelmän mukaisesti. Määritämme myös muita vaatimuksia, kuten eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, työlainsäädäntöä, lastensuojelua, ihmisoikeuksia ja järjestäytymisvapautta.

Toimintaohjeisto

Kaikkien TUIn toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava YK:n Global Compact -periaatteisiin perustuvaa toimintaohjeistoamme. Toimintaohjeisto on toimittajan ja TUIn välinen eettinen sopimus. Siinä kuvataan perustavanlaatuisia arvoja rehellisyydestä, lain noudattamisesta, etiikasta, liiketoimintakäytännöistä ja sosiaalisesta vastuusta.

TUIlla on myös sisäinen toimintaohjeisto, joka toimii kaikkien työntekijöiden periaatteena, ja se koskee myös TUIn hallitusta.

Lue lisää toimintaohjeistostamme toimittajille ja alihankkijoille »

Global Sustainable Tourism Council (GSTC)

GSTC on organisaatio, johon kuuluu muun muassa YK:n edustaja, ja joka osoittaa standardin hotelleilta vaadittaville kestävyyskriteereille. GSTC on YK-kumppaneiden koalitio, joka kokoaa yhteen yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, korkeakouluja, yksilöitä ja yhteisöjä tavoitteenaan edistää kestävämpää matkailua.

Listaus GSTC:n tunnustamista sertifiointijärjestelmistä »

Travelife

Travelife on matkailualan EU:n tuella kehittämä yhteishanke toimialan kestävän kehityksen edistämiseksi ja sitä käyttävät useimmat suuret eurooppalaiset matkanjärjestäjät. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti, mutta se edellyttää, että hotellit täyttävät useita ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden kriteereitä. Ulkopuoliset tarkastajat vierailevat hotelleissa ja he voivat evätä hotellin sertifioinnin mikäli ne eivät täytä vaadittavia kriteerejä.
Standardi koostuu kuudesta osa-alueesta:
1. Johtamisjärjestelmä, joka sisältää vaatimukset menettelytavoista, resursseista, viestinnästä ja ympäristölainsäädännön noudattamisesta
2. Ympäristöstandartit, joilla mitataan ja vähennetään energian käyttöä, vettä ja jätettä sekä vaarallisen jätteen asianmukaista käsittelyä
3. Työ- ja ihmisoikeuksien suojelu
4. Tuki paikalliselle yhteisöille ja lasten suojelu
5. Vaatimukset toimittajille
6. Viestintä ja asiakkaiden osallistaminen

Lue lisää Travelifesta täältä »

Kritiikkiä Travelife -järjestelmälle

Ammattiliittojen kysymyksiä käsittelevät organisaatiot ovat kritisoineet Travelifea. Kritiikin syynä on riittämättömät vaatimukset elämiseen riittävästä palkasta ja mahdollisuudesta liittyä ammattiyhdistyksiin.
TUI Nordicilla on yli tuhat hotellisopimusta, joissa useissa TUIlla on sopimus vain pieneen osaan hotellin vuodepaikoista. Tästä syystä meillä on rajoitettu vaikutusvalta hotelleihin ja käytämme sertifiointijärjestelmiä, kuten Travelifea, voidaksemme varmistaa, että hotellit tekevät aktiivista ympäristötyötä, kunnioittavat työlainsäädäntöä sekä lapsia ja ihmisoikeuksia koskevia kansainvälisiä yleissopimuksia.

Travelife pyrkii jatkuvasti kehittämään ja päivittämään järjestelmän kriteerejä saadessaan tietoa eri kohteisiin liittyvistä ongelma-alueista. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että emme voi olla 100 % varmoja ettei virheitä tapahdu.

Lisätietoja muista sertifiointijärjestelmistä:

Linkit päivitetty 15.3.2017